این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزار کنندگان همایش : انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران  و دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
آدرس دبیرخانه : شاهرود – میدان هفت تیر – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده علوم زمین
تلفن :  32391280 - 023
فکس :   32391280 - 023
صندوق پستی:  316
کد پستی :  3619995161