این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 6 و 7 بهمن ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 1395/10/15
آخرین مهلت ارسال مقالات : 1395/10/14
اعلام نتایج داوری مقالات: 1395/10/20